Kursen vänder sig till alla som använder sax- eller bomlift (skylift) i sitt arbete, så kallade mobila plattformar.

Syftet för deltagarna är att lära sig använda dessa effektivt och bli säkra och ekonomiska förare.

Kursupplägg

Kursen följer den läroplan, LLP, som fastställts av Liftläroplanens Utbildningsråd och täcker SS 7679101 samt SS-ISO 18878:2004 med samtliga förekommande plattformstyper. Upplägget är skapat i samarbete med Arbetarskyddsstyrelsen.

Kurstid

1 dag, med teori och praktik

Kursinnehåll

Teori: Arbetsmiljölagen, arbetssätt, konstruktion, olika mobila plattformstyper, säkerhetsbestämmelser.

Praktik: Daglig tillsyn, körning.

Efter godkänt teoretiskt och praktiskt prov får eleven ett utbildningsintyg.

Intyg om mobila plattformar utfärdas riktat till de maskintyper som kursen innehållit.